Stel landschap centraal in je omgevingsvisie

Maak van iedere ruimtelijke ontwikkeling een aanleiding voor landschapsherstel  en leg dat vast in je omgevingsvisie.

Voordelen voor jullie gemeente

Landschap verbindt en inspireert
Jullie landschapsschoon is jullie erfgoed en belangrijk voor jullie lokale identiteit. Gezamenlijke zorg voor jullie landschap helpt bij het werken aan de grote uitdagingen, zoals de energietransitie, jullie bouwopgave en een duurzaam gezonde agrarische sector.

Landschap is de integrale basis onder een gezonde samenleving
Investeren in landschap is investeren in welzijn en gezondheid voor mens en natuur.

Wat kunnen jullie concreet opnemen in jullie programma?

Koester de verhalen verhaal van de eigen streek
Inwoners geven met hun verhalen betekenis aan het landschap in jullie gemeente. Zij ontlenen er identiteit aan. Vanuit de verhalen www.utrechtaltijd.nl ontstaat gehechtheid en eigenaarschap voor landschap, erfgoed, landschapselementen, iconen. En inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen. Kader Abdolah vertelt in zijn landschapstroonrede – 19 september 2017- hoe cultuur direct verbonden is met het landschap.

Maak ‘landschap’ structureel onderdeel van de gemeentelijke omgevingsvisie
De nieuwe omgevingswet verandert jullie gemeentelijke rol. Ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de uitnodigingsplanologie vraagt om een heldere visie. je wilt mensen binden en stimuleren integrale duurzame plannen te maken. Dat kan je zo doen:

  • Neem landschap als kernwaarde in jullie uitwerking van omgevingsvisie en omgevingsplan.
  • Beschrijf en bescherm de aanwezige landschapswaarden in jullie gemeente goed in jullie omgevingsvisies en –plannen. Ga daarbij uit van een heldere landschapstypologie en de karakteristieke landschapselementen.
  • Zorg voor een actueel Landschap Ontwikkelingsplan gekoppeld aan jullie omgevingsvisie. Een ambtenaar in de gemeente Leusden heeft dat slim gerealiseerd door hun bestaande Landschap Ontwikkelingsplan te laten updaten.
  • Maak ruimte voor innovatie die goed is voor landschap en natuur.
  • Bevorder een groenblauwe dooradering van het agrarische landschap. Kleinschalige maatregelen, zoals het herstel van landschapselementen of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, dragen bij aan een aantrekkelijk en natuurrijk landschap.
  • Koppel nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk aan dynamische gebieden om jullie parels en rustige gebieden te beschermen.

Waar kan Landschap Erfgoed Utrecht jullie bij helpen?

Links voor verdieping

Nog vragen?

Bel Max Zevenbergen of Nicolette Buiter
Natuur en Milieu Utrecht  T 030 – 2567 350
NMU is één van onze groene collega organisaties.