Ken je landschap

Zorg voor voldoende landschapskennis in je gemeentelijke organisatie om je faciliterende rol waar te maken.

Voordelen voor jullie gemeente

Voor het opstellen van goede en bruikbare omgevingsvisie moet je een inhoudelijke opdrachtgeversrol kunnen vervullen.
Je haalt het beste uit jullie initiatiefnemers, als je een inhoudelijk kwalitatieve gesprekspartner bent –  ook voor landschap.

Wat kunnen jullie concreet opnemen in jullie programma?

  • Zorg voor een portefeuillehouder landschap in jullie partij én in de coalitie.
  • Zorg voor voldoende kennis van landschap in jullie team van beleidsambtenaren.
  • Organiseer een concreet contactpersoon met voldoende tijd en praktische kennis voor initiatieven voor landschap. Denk aan hulp voor particuliere grondeigenaren, vrijwilligers en inwonersinitiatieven. Dat kan ook per regio, zoals de landschap coördinator voor 6 gemeenten in het Kromme Rijnlandschap.

Waar kan Landschap Erfgoed Utrecht jullie bij helpen?

  • Kennisuitwisseling bijeenkomsten Groen en Gemeenten voor beleidsambtenaren.
  • Netwerk en inspiratiebijeenkomst landschap voor raadsleden.
  • Actualiseren Landschap Ontwikkelingsplan.
  • Ondersteunen van landschapscoördinatoren en beleidsmedewerkers.
  • Kennis en kennisnetwerk van landschap en erfgoed.

Links voor verdieping

Nog vragen?

Bel Hein Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht 030 – 2219711