Over ons

Wij ondersteunen de kracht en energie van inwoners, vrijwilligers en particuliere grondeigenaren, om in hun eigen regio landschap en erfgoed te versterken. Alleen met hun betrokkenheid heeft landschap en erfgoed actuele betekenis.

Landschap en erfgoed hebben zorg, aandacht en koestering nodig. In de huidige tijd past een netwerk aanpak. Landschap Erfgoed Utrecht speelt hierin een belangrijke rol door te verbinden, te ondersteunen en te stimuleren. We ondersteunen vrijwilligerswerk en gemeenten en doen projecten voor landschap en erfgoed in onze provincie.
Lees meer >>

Met ons initiatief ‘Win met Landschap’ willen we de lokale politiek helpen een landschapsbewust bestuur te vormen, dat mensen bindt.

Speelveld landschap

Landschap heeft een breed speelveld waarin veel organisaties actief zijn. Wij werken graag met ze samen.

Utrechtse Vrijwilligersgroepen landschap en erfgoed

 • Landschapsbeheerploegen Utrecht bestaan uit een deskundige (en betaalde) ploegleider en een groep vrijwilligers die veel ervaring hebben met alle voorkomende werkzaamheden in het landschap.
 • Lokale groepen landschapsbeheer, weidevogelbescherming, landschapsinventarisaties en Klompenpadbrigades voor landschap.
 • Lokale groepen archeologie, historische verenigingen, vrijwilligers bij archieven en musea voor erfgoed.

Onze groene partners 

Andere uitvoerende spelers 

 • De waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Vallei en Veluwe en Amstel Gooi en Vecht.
 • Gebiedscoöperatie Ogen, voor gebiedsontwikkeling en uitvoering in Utrecht Oost
 • Gebiedscommissie Utrecht West, voor gebiedsontwikkeling en uitvoering
 • Mooi Sticht, voor advies op het gebied van bevorderen en in stand houden van ruimtelijke kwaliteit.
 • Utrechts Particulier Grondbezit ondersteunt particuliere grondeigenaren, in Utrecht veel landgoederen.
 • Agrarische collectieven ondersteunen agrarische natuurverenigingen met hun collectieve subsidieaanvraag. Het zijn: Collectief Utrecht Oost, collectief Ark & Eemlandschap, collectief Rijn, Vecht en Venen, collectief Lopikerwaard e.o, collectief Alblassenwaard-Vijfheerenlanden, collectief De Hollandse Venen, collectief Rijn & Gouwe Wiericke
 • Natuurcollectieven ondersteunen particuliere natuurbeheerders met hun subsidieaanvraag. het zijn: Natuurcollectief Utrecht en de Bosgroepen.
 • LTO Noord werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders.
 • Recreatieschap Midden Nederland is de  uitvoeringsorganisatie voor 4 recreatieschappen.
 • Gemeentelijke landschapscoördinatoren en beleidsambtenaren groen.
 • En natuurlijk is onze provincie ook een grote kennisbron voor landschap en natuur.

Speelveld erfgoed

Contact Landschap Erfgoed Utrecht

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Bezoekersadres                                   
Landgoed Oostbroek
Bunnikseweg 25
3732 HV De Bilt

T: 030 220 55 34
E-mail
Website

Postadres
Postbus 121
3730 AC De Bilt

Routebeschrijving 

 

Dit project is mogelijke gemaakt door Nationale Postcode Loterij.